Cleanlife Alkylaatbrandstof voor 2- en 4-takt motoren

De voordelen voor u als gebruiker:

  • Cleanlife is een brandstof die minder vervuild werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen. Ze vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico’s verbonden gas uitstoot en ze wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als “vrij van giftige stoffen”.
  • Cleanlife bevat, in tegenstelling tot gewone brandstoffen, bijna geen Benzeen en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor het milieu. Gas uitstoot is dan ook aanzienlijk minder ten opzichte van gewone brandstoffen.
  • Cleanlife bevat enkel nog restdeeltjes van schadelijke en bedwelmende aromaten. Voor gebruikers van de machines worden hierdoor de gezondheidsrisico’s  aanzienlijk verlaagd, als ook de gevolgen na ongelukken.
  • Cleanlife ruikt nauwelijks.
  • Cleanlife bevat haast geen zwavel. Hierdoor ontstaan beduidend minder zwaveldioxine in tegenstelling tot gewone brandstoffen. Hierdoor nemen irritaties aan ogen en luchtwegen sterk af.

Sinds 1 januari 2010 is het gebruik van Alkylaat benzine door werknemers verplicht in Nederland.

 

De voordelen voor uw machine:

  • Cleanlife is een erg schoon raffinageproduct en heeft een constante kwaliteit. De brandstof bezinkt niet en hecht zich niet aan motoronderdelen.
  • Cleanlife heeft een zeer laag percentage Benzeen en andere toevoegingen. De motor zal minder roken.
  • Cleanlife is zeer arm aan zwavel wat de volledige verbranding bevordert. Er worden veel minder schadelijke deeltjes uitgestoten.
  • Cleanlife is erg lang houdbaar waardoor de machines altijd gebruiksklaar zijn.
  • Cleanlife overtreft de Zwitserse norm voor 2- en 4-takt benzines SV 18 11 63 en de Zweedse norm voor speciale brandstoffen SS 15 54 61D

 

‘                                                            Cleanlife 2- & 4-takt                    Gewone benzine
Zwavelgehalte (mg/kg)                                        2                                             85
Benzeengehalte (volume %)                            0,01                                           4,6
Toevoegingen (volume %)                               0,13                                           37,7
n-Hexan (volume %)                                        0,03                                           3,9